ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, [19/09/2008]


Διαγωνισμός φωτογραφίας για το περιβάλλον και τη γυάλινη συσκευασία

“Η γυάλινη συσκευασία στη ζωή μας και το περιβάλλον” είναι το θέμα διαγωνισμού φωτογραφίας, που διοργανώνει το www.ThinkGlass.gr

Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν έργα σε μια ή περισσότερες κατηγορίες από τα ακόλουθα θέματα: η σχέση ανθρώπου και γυάλινης συσκευασίας στην καθημερινή ζωή, η αγνότητα της γυάλινης συσκευασίας, μάρκες που αγαπάμε σε γυάλινη συσκευασία , η ανακύκλωση και προστασία περιβάλλοντος με τη γυάλινη συσκευασία, άλλο /ελεύθερη επιλογή.

Θα βραβευτούν τα τρία καλύτερα έργα, ενώ οι 3 πρώτοι νικητές θα έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν πλούσια δώρα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα έργα τους έως 31 Δεκεμβρίου 2008. Περισσότερες πληροφορίες, όροι συμμετοχής κ.τ.λ στο www.ThinkGlass.gr

(ΤΕΛΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ)


Σχετικά με το www.ThinkGlass.gr

Η ιστοσελίδα www.ThinkGlass.gr  προωθεί την ιδέα της γυάλινης συσκευασίας, προβάλλοντας τα προτερήματά της αναφορικά με το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Έχει ουσιαστικά ως στόχο την επίτευξη μιας καλύτερης ζωής σε έναν καλύτερο κόσμο. Ενδιαφέρουσες ιδέες παρουσιάζονται επίσης στο σχετικό blog “ Το Γελαστό Μπουκάλι”, στο: http://togelastoboukali.blogspot.com/ .

Η ιστοσελίδα αξιοποιεί και διαχέει ιδέες και πρωτοβουλίες για την αειφόρο ανάπτυξη και την ανακύκλωση, μεταξύ άλλων και αυτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατασκευαστών Γυάλινης Συσκευασίας (FEVE - Federation Europeenne Du Verre d’ Emballage, www.feve.org ), στις Βρυξέλλες. Η FEVE είναι ένας διεθνής, μη – κερδοσκοπικός οργανισμός, που αντιπροσωπεύει 59 εταιρείες, που λειτουργούν σε 23 χώρες της Ευρώπης και συνεργάζεται με διεθνείς και Ευρωπαϊκούς οργανισμούς για θέματα νομοθεσίας, περιβάλλοντος, εμπορίου, κτλ . Τα μέλη της FEVE μπορείτε να τα δείτε στο http://www.friendsofglass.com/about-us , ενώ την Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία "Φίλοι του Γυαλιού" με μοναδικό υλικό μπορείτε να δείτε στο http://www.friendsofglass.com/frontpage

Περισσότερες Πληροφορίες:

Press@ThinkGlass.gr


ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  1. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ελεύθερη. Μπορεί να πάρει μέρος κάθε ενδιαφερόμενος και γενικότερα όλοι όσοι αγαπούν τη φωτογραφία και το περιβάλλον.
  2. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει  μέχρι τρία έργα.
  3. Οι υποβληθείσες φωτογραφίες θα βαθμολογηθούν από τριμελή επιτροπή που θα καθοριστεί από το www.ThinkGlass.gr  και θα αποτελείται από 1 επαγγελματία φωτογράφο, 1 ζωγράφο και  1 άνθρωπο από το χώρο της επικοινωνίας . Τα ονόματα των μελών θα γνωστοποιηθούν στον κατάλληλο χρόνο.
  4. Τελευταία ημέρα υποβολής συμμετοχών είναι η 31η Δεκεμβρίου 2008.
  5. Μπορείτε να υποβάλετε τις φωτογραφίες σας ηλεκτρονικά, στο email photocontest@thinkglass.gr αναφέροντας απαραίτητα στοιχεία όπως : ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο. Οι φωτογραφίες είναι επιθυμητό να υποβληθούν σε μορφή JPG και κατά προτίμηση σε υψηλή ανάλυση (έως 10MB συνολικά)
  6. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα www.thinkglass.gr, καθώς  και με δελτία τύπου τον Ιανουάριο του 2009.Οι 3 πρώτοι νικητές  θα ειδοποιηθούν κατάλληλα, ενώ θα κερδίσουν τα ακόλουθα δώρα ή άλλα ισόποσης αξίας: ο πρώτος νικητής θα κερδίσει μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Nikon SRL, ο δεύτερος νικητής θα κερδίσει μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Olympus και ο τρίτος νικητής θα κερδίσει μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, Kodak.
  7. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δηλώνουν ότι παραχωρούν στους  διοργανωτές  του διαγωνισμού (ΤhinkGlass.gr) και στους συνδεόμενους μ’ αυτό οργανισμούς/φορείς το δικαίωμα δημοσίευσης, έκθεσης , εκτύπωσης και όποιας άλλης κατάλληλης επικοινωνιακής αξιοποίησης των έργων με τον όρο της αναφοράς  του ονόματός  τους, ενώ τα πνευματικά δικαιώματα των φωτογραφιών, παραμένουν  στο δημιουργό.
  8. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό , η οποία εκφράζεται με την ηλεκτρονική αποστολή του σχετικού υλικού, συνεπάγεται αυτόματα  την ανεπιφύλακτη αποδοχή από μέρους των διαγωνιζομένων όλων των όρων που αναφέρονται παραπάνω.
  9. Στον  παραπάνω διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής άτομα που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με το “www.ThinkGlass.gr”.

ΣΗΜ.: Όσοι ασχολούνται επαγγελματικά με τη φωτογραφία θα πρέπει να το αναφέρουν.